O filmie

„Ostatnie Wezwanie” to film, którego główną bohaterką jest Matka Boża ukazana przez perspektywę objawień mających miejsce w Medjugorie.

Zwiastun

Opis

Bóg przysyła ją na świat, by jeszcze raz, jeszcze wyraźniej, wezwała nas do nawrócenia.

Matka Boża przychodzi w ten sposób na ziemię, by ukazać swoją nieprawdopodobną miłość, pokonać strach, pomóc w codziennej walce z grzechem, umocnić kapłanów, uzdrowić obolałe dusze i ciała.

Najważniejszym przesłaniem filmu jest wezwanie do jak najlepszego wykorzystania czasu, który nam pozostał, do życia w łasce uświęcającej i głębokiej relacji z Bogiem, do życia w ewangelicznej gotowości na powtórne przyjście Pana.

Orędzia Matki Bożej

 • 'Drogie dzieci! Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą

  iść drogą pokoju. Dzieci, dlatego ponownie wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, nie

  słowami lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg

  pozwolił mi być z wami, szczególnie dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus - Króla Pokoju.

  Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój

  nie zapanuje na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.'

  - Orędzie z 25 grudnia 2002 r.

 • 'Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na

  słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. Nie możecie, dziatki, urzeczywistnić

  pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się

  waszą prawdą i pokojem. Dziatki, módlcie się o siłę do realizacji tego, o czym wam mówię. Jestem z

  wami i kocham was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.'

  - Orędzie z 25 stycznia 1995 r.

 • 'Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę,

  bowiem szatan jest mądry i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do

  świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością,

  których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.'

  - Orędzie z 25 października 2012 r.

 • 'Drogie dzieci! W waszej rodzinie umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je. W

  ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą przy Bogu. Nie zapominajcie, że jesteście

  przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w momencie znika. Dziatki,

  pozostawcie znak dobroci i miłości gdziekolwiek przechodzicie, a Bóg będzie was błogosławił

  obfitością swego błogosławieństwa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.'

  - Orędzie z 25 stycznia 2007 r.